Sola Venstre setter dagsorden i lokalpressen

Solabladet har grepet fatt i saken om kostnadsnivået for kommunale gebyrer. Her var Sola Venstre ute i forkant og sa at vi stadig vil kjempe for at nivået legges til kostpris. Offentlige gebyrer skal bare dekke de reele omkostningene Sola kommune har når det utfører oppgaven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Selv om Sola Venstre sa seg fornøyd med at kommunen vår lå lavere i pris for sitt byggesaksgebyr sammenliknet med Sandnes og Stavanger, er det likevel viktig med en gjennomgang av avgiftsnivået i kommunen vår. KOSTRA tallene, som Huseiernes Landsforbund brukte som utgangspunkt, viste også at Klepp kommune hadde betydelig lavere byggesaksgebyr enn hva Sola kunne tilby sine innbyggere.
Det er derfor grunn til å spørre kommunen om hva som faktisk er de reelle omkostningene knyttet til innhenting av informasjon samt saksbehandling frem til vedtak i byggesaker? Sola Venstre ønsker en kostnadseffektiv og serviceinnstillt kommune, som både tilbyr sine innbyggere en rask og rettferdig saksgang.

Les mer om saken i Solabladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**