Fortsatt vern av Gaula!

-For Venstre er det ikke aktuelt og forlate standpunktet om fortsatt vern av Gaula. Midt-norsk kraftunderskudd repareres med bygging av kraftlinjer mot de områdene som har overskudd, sier Jon Gunnes i en kommentar til at fylkespolitikere fra Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet tar til orde for å legge vernede vassdrag i rør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi har et nordisk kraftmarked som i de fleste år har kraftoverskudd. Hvis vi utvider dette området til et Nord-Europeisk perspektiv så har vi kjempeoverskudd i alle år. Russland har store kraftoverskudd og vi har gode forbindelser til Polen, Tyskland og Nederland. Utenlandsforbindelsen kan godt bygges ut i ennå større grad.

Småkraftverk

Foto: Småkraftforeninga

Sammen med gode ENØK-tiltak, små vannkraftverkutbygginger, opprustning av gamle kraftverk, vindkraftutbygging og innføring av grønne sertifikater som vil skru opp prisen slik at sparepotensialet blir ennå mer utnyttet, så vil kraftunderskuddet holdes på et nivå som håndteres av de kraftledninger som nå er planlagt. I tillegg har vi masse god reserve-energi og effekt (på ekstremt kalde dager) i industrien vår.

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

Vi har ikke et energiproblem, men et prisproblem. Dette kan det bøtes på ved å la hele Norge være et prisområde, sier Jon Gunnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**