Alene om å avvise riving av Magasinbygningen på Madla

Venstre ble da stående alene om å avvise riving av den unike Magasinbygningen fra 1880 ved Madlaleiren mot Hafrsfjord. De øvrige partiene ville rive da kommunalstyret for byutvikling behandlet saken. Bygget er av stor kulturminnehistorisk interesse og det finnes ingen tilsvarende bygninger i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyst sannsynlig er dette bygget det eneste i sitt slag utenom ett på Evjemoen.

Venstre avviste riving og ba om at bygningen ble sett i sammenheng med øvrig kulturminnehistorisk bebyggelse i Møllebukta. Det er lenge vært ønske om å også gjenoppsette den gamle mølla.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**