Sola Venstre sier ja til friplasser i SFO for de med lav inntekt

I det kommende kommunestyremøtet fremmer rådmannen en sak som vil fjerne tilbudet om gratisplasser i SFO for de med lavest inntekt. Sola Venstre mener at denne sparingen bare vil ramme de svakeste gruppene i kommunen vår, og sier derfor et klart nei til forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sola kommune har mer enn 800 mennesker som defineres som fattige. Dette tallet er lavere enn landsgjennomsnittet, men utfordringene for denne gruppen er likevel saker vi alle skal ta inn over oss. Sola Venstre gjør dette og viser det i konkret politikk. I torsdagens kommunestyremøte fremmer rådmannen en sak hvor det foreslås at ordningen med friplass i SFO for barn i familier med lav betalingsevne (satt til 3G), skal opphøre.
Selv om man etablerer ordninger der disse familiene kan søke om tilskudd for å finansiere plassene i skolefritidsordningen, blir dette en belastende byrde for de som er i denne livssituasjonen. Det vil samtidig innebære et unødvendig byråkratisk ledd og et stadig økende skjemavelde.
Sola Venstre har samtidig forståelse for den økonomiske situasjonen kommunen er i, men mener at sparingen ikke skal ramme en av gruppene som allerede sliter mest i lokalsamfunnet vårt.

Sakspapirene finner dere her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**