Stein Michael Storleer

Integrering, miljøvennlig transport og utvikling av Voldsløkka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Stein Michael (54) underviser i programmering ved Institutt for Informatikk ved UiO. Han er svært engasjert i integreringspolitikk, og har i lang tid bidratt som leksehjelper for elever med innvandrerbakgrunn og hjelpeverge for flere enslige mindreårige flyktninger. Stein Michael er også opptatt av å styrke kollektivtrafikken og å bygge ut sykkelveinettet. Han bor ved Voldsløkka og brenner for å bevare og oppgradere dette flotte friområdet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**