Kunnskapskampanje fra Sola Venstre

Sola Venstre gjennomfører i disse dager en kunnskapskampanje. Vi vil i den forbindelse besøke flere lokale kunnskapsinstitusjoner i Sola kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre gjennomfører denne våren en kunnskapskampanje. I den forbindelse skal Sola Venstre besøke flere kunnskapsinstitusjoner. Formålet med disse besøkene er først og fremst å få større innsikt i hverdagen til de som jobber innen kunnskapsfeltet hver dag. De rådene vi får gjennom å besøke lokale kunnskapsinstitusjoner, skal være med og legge det videre grunnlaget for vår kunnskapspolitikk både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Anja Berggård Endresen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Sola Venstre ønsker å sette kunnskap på dagsordenen og vil også at vår lokalpolitikk skal fremme både styrking og vekst av kunnskap.

I forbindelse med den internasjonale bokdagen tidligere i måneden, avla Anja Berggård Endresen fra Sola Venstre, et besøk på Sola Folkebibliotek. Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som en kunnskapsformidler og som møtested i lokalesamfunnene.
Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Det var på bakgrunn av dette at Anja Berggård Endresen ønsket å besøke kommunens største bibliotek. Hva slags utfordringer så de ansatte både med hensyn til pålagte arbeidsoppgaver samt i forhold til hvordan de selv ideelt skulle ha ønsket at biblioteket fungerte?

Det kom konkrete forslag fra de ansatte og disse blir videreformidlet videre til Venstre sentralt. En av sakene som allerede har blitt behandlet politisk i Sola kommune, er behovet for automatisering av bibliotekene. På den måten kan man avlaste de bibliotekansatte fra rutineoppdrag, og heller bruke deres ressurser til kunnskapsformidling. Biblioteket har mange viktige oppgaver som ikke i like stor grad er synlige utad. De besøker f.eks helseinstitusjoner for å drive utlån av bøker der. De drar hjem til pleietrengende som ikke selv klarer å komme seg på biblioteket for å låne bøker. Folkebiblioteket har derfor flere funksjoner enn ren kunnskapsformidling. De driver også kulturformidling samt sosiale oppdrag i form av sin utadrettede virksomhet mot institusjoner og pleietrengende.
Dette er viktige fakta å få frem og Sola Venstre vil derfor ta disse signalene videre. Vi støttet derfor forslaget om å utrede andre mer kostnadseffektive automatiseringsløsninger enn de som ble foreslått i Formannskapets behandling av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**