Sarpsborg Venstre inviterer til temamøte om skole og mobbing

Alle interesserte ønskes velkommen til Glenghuset onsdag 11. mai klokken 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Mobbing utgjør et stort samfunnsproblem, og bærer med seg ringvirkninger. Årsakene til mobbing er komplekse, og løsningene likeså.

Sarpsborg Venstre ønsker å sette lys på problemstillingen, og har invitert dyktige innledere.
Liv Marie Gustavson er engasjert gjennom Mental Helses prosjekt Venn1. Venn1 er et undervisningsprogram av og for ungdom om psykisk helse. Gustavson er tidligere elev på Tindlund skole og Greåker vgs, og vil også fortelle om egne erfaringer.
Uno B. Larsen er kommunesjef for oppvekst. Han kommer til å snakke om hvordan vi kan bedre det psykososiale miljøet på skolene.
Britt F Holta holde et innlegg på vegne av Østfold Venstre, og sist, men ikke minst vil Kent Rasmussen fortelle om skolen i Visterflo. Visterflo er et tilbud til elever som har falt fra skolens ordinære løp.

Dette bør bli en spennende kveld, og vi håper du tar deg turen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**