Avdekket ulovlige millionlån

Levanger kommune har foretatt ulovlige låneopptak for finansiere det årlige egenkapitalinnskuddet til Kommunal Landspensjonskasse(KLP), sier Venstres Karl M. Buchholdt som er leder i Levanger Kontrollutvalg. Opplysningene kom fram under Levanger kontrollutvalgs gjennomgang av kommunens årsregnskap for 2010 mandag 9. mai. -Låneopptakene har pågått gjennom flere år, og dreier seg om 1,5 til 2 millioner kroner årlig, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Han forteller at kommuneloven er tydelig på hvilke formål som kan lånefinansieres, og at kommunen ikke har anledning til å lånefinansiere kjøp av aksjer og andeler. —Rutinene fungerer tydeligvis ikke bra nok og jeg forventer at rådmannen er i stand til å følge opp regelverket, sier Buchholdt.

Kommunerevisjonen har avgitt en ren revisjonsberetning, men i sin uttalelse til kommune-styret påpeker kontrollutvalget store svakheter i den økonomiske internkontrollen. For-holdene knytter seg til mangelfull oppfølging av ulike kontoer på lønnsområdet og innrapportering av ulike forsikringsordninger, dårlige rutiner for momsrefusjon fra staten, samt avstemninger og dokumentasjon av balansekontoer. Det siste inkluderer de ulovlige låneopptakene, samt at Levanger Næringsselskap, som er heleid av Levanger kommune, er i kommunens balanse oppført med en verdi som er over 6 millioner kroner lavere enn selskapets aksjekapital.

Buchholdt mener Levanger kommune må slutte å justere kartet etter terrenget, og at sakene må komme i riktig rekkefølge. Kontrollutvalget vil derfor følge saken videre for å styrke internkontrollen i kommunen. —Dersom det er slik at kommuneadministrasjonen gjennom flere år ikke har forstått at de har foretatt ulovlige låneopptak , representerer det i seg selv et stort problem, avslutter Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**