Gruppemøte onsdag 18.mai kl. 18.00

Det innkalles til gruppemøte i Trondheim Venstre hvor alle medlemmer er hjertlig velkomne.
Mange store og viktige saker denne gang med blant annet “Bybaneutredning og valg av langsiktige kollektivløsninger”, “Viderutviklingen av barne- og familietjensten” og ikke minst “Rutiner og praksis for kommunens finansforvaltning”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tid: Onsdag 18. mai 2011 klokken 18.00-21.00
Sted:Rådhuset 1.etg., møterom A

Alle Bystyresakene leser du her

bybane bybanen skinnegående miljø

Foto: Bybanekontoret

Venstre vil stå som garantist for gode kollektivløsninger!

Er dette fremtidens Trondheim?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**