DU MÅ IKKE SOVE

8. mai 1945 — Norge er kvitt okkupantene, Norge er igjen et fritt land!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

FN

Foto: FN

Dag Øyvind Juliussen, hvordan klarer du å tolke alt som Midtøstenkomiteen gjør inn i det rene regime av konspirasjonsteorier! Andre erkekonservative kristne og museumsvoktere her i Hamarområdet får virkelig vann på mølla når du gang på gang mistenkeliggjør våre motiver! Først: utenrikspolitikk er for alvorlig til å overlate til stat og regjering (nåværende regjering er så krigskåte at de til og med bomber sivile i Libya!) — vi i lokale regjeringer kan bidra på helt annet vis. De første åra Hamar hadde vennskapsby i Israel og Palestina, fikk vi delegasjoner hit til byen fra begge våre vennskapsbyer i Midtøsten, samtidig(!) — til tross for at Ariel Sharon og Yasser Arafat aldri ville tillatt at vi møttes. Våre tre byer hadde flere prosjekter på gang da samme Sharon foretok sine famøse skritt på tempelhøyden og den andre Intifada var et faktum. Dermed hadde den israelske toppleder satt et foreløpig punktum for vårt fruktbare internasjonale, glokale framstøt, og den israelske stat kunne fortsette sin grusomme behandling av sivilbefolkningen på Gaza.
Intifada betyr å "kaste av seg åket" — og alle nasjoner som har vært okkupert, vet hva dette vil si — i hvert fall Gutta på Skauen. Det er skammelig at staten Israel, tett applaudert og støttet av USA, med 23 milliarder kroner hvert år til våpen og dess like, ennå bedriver sin okkupasjonspolitikk — og mine venner i Karmiel, Galilea, Israel, er også bestyrtet over staten Israel sin framferd, en framferd med militær jernhanske fordømt av FN og en hel verden, bevitnet, opplevet og dokumentert av undertegnede. Vet du, Juliussen, hva som skjer med et menneske som opplever ydmykelsens fornedrende språk gjennom et helt liv — til slutt blir man desperat, man gjør hva som helst for å kaste av seg åket!
Jeg har på vegne av Formannskap og kommunestyre i Hamar gjennom de siste 11 år hatt et tett og nært, fruktbart og spennende, forhold til ledelsen og befolkningen i våre to vennskapsbyer i Midtøsten, og jeg er like knyttet til ordfører Adi Eldar i vakre Karmiel som til tidligere ordfører dr. Osama al-Farra i fascinerende Khan Younis. Jeg vet at vårt lokale engasjement nytter, Hamar er ikke utnevnt til Internasjonal By for ingen ting! I Tromsø og Stavanger er kommunene tett innvevd i det fantastiske arbeidet som gjøres med deres respektive vennskapsbyer, Nablus på Vestbredden og Gaza by. Der er det ingen i lokalmiljøet som ytrer seg med slike fordreide og stygge beskyldninger som kommer fra Juliussen og co — der ser lokalbefolkningen det verdifulle med å delta i å bygge en bedre verden.
Fordi jeg har hatt skoene på og vært vitne til de store overgrep i Khan Younis, men også vært vitne til Hizbollahs herjinger i Karmiel, er det med et visst eieforhold og dybdeinnsikt i dagens forhold jeg må arrestere dine utsagn, Juliussen. Jeg står på det samme kristne verdigrunnlaget som du hevder du representerer, men ettersom de ti bud alltid har vært en rettenor for mine holdninger, valg og gjerninger, kan jeg ikke se vi i Midtøstenkomiteen gjør noe annet enn det rette når vi fokuserer på misforholdet i Alle Krigers Mor. Sammen med tidligere helsesjef og kommuneoverlege i Hamar, Georg Morland, for øvrig en av Norges ledende traumatologer, har jeg jobbet i lengre perioder med krigstraumatiserte barn og ungdom både i Karmiel og Khan Younis. Når Morland nå leder Ship to Gaza Norge, er det med en sjølopplevet innsikt i de rå og brutale forholdene på Gaza, men allikevel med en sterk overbevisning om at en konflikt har minst to sider, der ingen av oss forsvarer Hamas sine raketter inn i Israel.
Men vi må stå opp for den Svake Part — og kaste oppmerksomhet igjen på det faktum at Israel okkuperer store deler av Vestbredden og Jerusalem. Tør du, Juliussen, å bli med meg til Hebron og sjøl oppleve hva dine åndsfrender, de ulovlige bosetterne, foretar seg mot den opprinnelige, lovlige, palestinske befolkningen? Kanskje du ville forstå bedre da hvorfor jeg fikk en ny type sjokkartet dybdeinnsikt under mitt første møte med israelske kontrollposter i Gaza som Norad-ansatt i 1998!
Heldigvis er fredsbevegelsen i Israel blitt mye sterkere i det siste — jødene sjøl innser hva deres regjering og Stat har lukket øynene for — Ship to Gaza er like mye en markering mot okkupasjonen med linjer helt tilbake til Norges egen motstandskamp. Hamar er en internasjonal by, vi skal tåle engasjement og meningsytringer — men " Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!" Kanskje det finnes et lite håp, nå som Nord-Afrika og Midtøsten opplever sin hurtige Opplysningstid, og Fatah og Hamas snakker sammen — dette er truende for den israelske stat, men mange jøder ønsker utviklingen velkommen. Derfor må du prøve å se på konflikten med litt mer balansert syn, Juliussen — lykke til med dette, og velkommen med til Hebron!

Stein T. Frøysang
Medlem av Midtøstenkomiteen
Prosjektleder for WHO

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**