Møte med Toril Berge på Nordtvet gård 24. mai

Hvordan skape mer mangfoldige bomiljøer over heler byen? Åpent møte med Toril Berge, leder i Oslo Venstre og Marit Nybø, prosjektleder for ByBo i Kirkens Bymisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Toril Berge

Toril Berge

Dato: Tirsdag 24. mai 2011
Tid: Kl. 19.00 — 20.30
Sted: Stabburet, Nordtvet gård, Gårdsveien på Kaldbakken

I Oslo har Akerselva, eller mer nøyaktig Uelandsgate, historisk dannet et skille mellom øst og vest. Dette har også skapt sosiale skiller og gjør at Oslo ikke nødvendigvis føles som én by som vi føler et felles eierskap til. Også i dag finnes det store forskjeller i bomiljø, ikke bare mellom øst og vest, men også internt i bydelene. Konsentrasjon av kommunale leiligheter og høyere terskel for å få slike leiligheter, kan skape utrygge bomiljøer. Groruddalssatsingen og tilsvarende program i Søndre Nordstrand har mange gode tiltak for å oppgradere områder, men er dette nok? Venstre vil:

sørge for gode og trygge boforhold og fortsette innsatsen for å pusse opp de kommunale leilighetene
spre den kommunale boligmassen i Oslo
ta initiativ til et samarbeid med boligkooperasjoner og boligstiftelser for å bygge flere rimelige utleieboliger
utvide bruken av kommunal bostøtte til de som leier privat.

På møtet har vi også invitert Marit Nybø som er prosjektleder for ByBo, Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale område. Nybø har også et bredt engasjement for bomiljøutvikling. I kronikken Vil vi ha "glassklokkebyer?" i Aftenposten Aften skriver hun sammen med Olav H. Selvaag i Selvaag Gruppen AS: "Glassklokkepolitikken vil over tid også føre til segregering av bysamfunn, slik at mennesker med ulik sosial, økonomisk og etnisk bakgrunn lever stadig mer adskilt. Vi tror denne utviklingen er uheldig, uansett hvilken side av glassklokken du lever på."

19:00 Møte Venstres bystyrekandidater i bydel Grorud
1. Jon Julius Sandal
2. Lars Olav Fosse
3. Karianne Wiger Gammelsrud
4. Bjørn Smedstad

19:10 Innledning ved Toril Berge

19:30 Innledning ved Marit Nybø

19:50 Pause

20:00 Debatt og spørsmål fra salen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**