Delt i stadionsaken

Venstres gruppe var delt i saken om rehabilitering av stadion i Haugesund. Et flertall av gruppen støtte flertallsforslaget som legger opp til at rehabilitering skal starte i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: Haugesund Venstre

May Britt Vihovde poengterte at det nå var på tide å få et vedtak som gjorde at rehabilitering av stadion kunne begynne. Hun la vekt på at dette var en vanskelig sak, der det hadde vært betydelig usikkerhet knyttet til økonomien i prosjektet. Hun mente at de aksjonæravtaler som skulle ligge til grunn for det videre arbeidet ville sikre kommunen mot uforutsette utgifter.

Tore Nilsen fremmet et forslag på vegne av mindretallet i gruppa. Dette forslaget avgrenset kommunens engasjement til en minimumsløsning, og der videre utbygging ikke skulle belastes kommuneøkonomien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**