Hortens skjærgård og forsvaret

Venstre har tidligere tatt opp forsvarets bruk av Mellomøya, Østøya og Vealøs, eller snarere innbyggernes manglende frihet til å bruke disse.

Som svar på våre spørsmål i siste kommunestyre, kan ordføreren vise til en uttalelse fra forsvaret, hvor fortsatt stenging for allmen ferdsel begrunnes med behov for en sikkerhetssone rundt destruksjon av ammunisjon og behov for øvingsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Videre påpekes det at dersom forsvaret må legge ned øvingsaktivitetene, vil også grunnlaget for å opprettholde kulturtilbud som Marinemusikken svekkes, og at dersom all forsvarsrelatert virksomhet flyttes fra Horten vil det forsvinne i sum mellom 200 og 300 arbeidsplasser.

Mellomøya og Østøya

Foto: Ukjent

Vi kan ikke forstå at øvelser fordrer full nedstengelse av disse områdene. Det er da låsbare porter både ved Østøya og over til Vealøs. Disse fungerer så vidt vi har observert helt ypperlig, og kan med enkelhet stenges i forbindelse med øvelser.
Videre tror vi ikke at brorparten av de 200-300 menneskene arbeider med destruksjon og ombygging av ammunisjon. Uten at vi har detaljkunnskap om dette, kan vi kanskje anslå omfanget til omtrent 10%, altså 20-30 arbeidsplasser? Vi innser at denne type virksomhet har et reelt og faktisk behov for en sikkerhetssone, men her må man avveie fordelene opp i mot ulempene denne form for arbeid medfører.
Ulempene for Hortens befolkning og Horten kommune er direkte og betydelige. Spørsmålet blir da hvor betydelige fordeler forsvaret har med å drive denne type virksomhet akkurat her. Dette er en diskusjon vi som lokalpolitikere må være villige til å ta med forsvaret. Forsvaret vil selvsagt beskytte sine egne interesser, det skulle bare mangle, men påvirkningskraften til innbyggere og lokalpolitikere er i slike sammenhenger betydelig.
Vi i Venstre er fremdeles ikke overbevist om at disse områdene er et egnet sted for akkurat denne typen virksomhet. Vi er på ingen måte i mot forsvarsrelatert virksomhet i Horten. Tvert i mot er forsvaret en viktig tradisjonsbærer i byen, men det burde være mulig å se på deler av virksomheten når den i så stor grad som i dette tilfellet går ut over innbyggernes frihet.

Eddy Robertsen
Ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**