Småhus i Verdal

Bostedsløse sliter i Verdal. 4 små rusboliger skulle vært bygd i 2010. Venstre stiller spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 30. mai og etterlyser saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyremøte den 30. mai 2011.
Spørsmål til ordføreren.

Småhus i Verdal

Lovverket pålegger kommunen både å gi hjelp med midlertidige boliger, og hjelp til egne boliger for de som selv ikke er i stand til å skaffe seg egnet bolig.

I samsvar med dette kommunale ansvaret ble det i budsjettet for 2010 satt av 3 mill til investering i 4 små rusboliger. I oktober 2010 ble det lagt fram en sak om bygging av slike boliger for formannskapet.

I sakens vurdering het det bl.a.: "Ved etablering av småhus med individuell oppfølging av den enkelte beboer, vil noen av de rusmisbrukerne som i dag er definerte bostedsløse, kunne få et optimalt botilbud og slik et bedre livsgrunnlag. Målgruppen er personer som i dag flytter fra bolig til bolig / bomiljø til bomiljø da vi ikke har gode nok tildelingskriterier og oppfølgingsrutiner. I dagens boligmasse har kommunen i for liten grad tilpassede boenheter for den målgruppen som småhusene skal være for."

Imidlertid ble saken utsatt og formannskapet ba rådmannen legge fram saken til ny behandling inkludert økonomisk vurdering, også driftsmessig.

I avisene i det siste, går det fram at Verdal kommune har flest bostedsløse i fylket og at situasjonen er meget vanskelig for dem det gjelder.

Det er derfor viktig for oss å få på plass bygging av 4 små rusboliger som det er bevilget penger til — bygging som skulle vært startet opp allerede i 2010. Vi venter også på framlegging av boligsosial handlingsplan.

Spørsmål:
Hvor står saken om bygging av 4 rusboliger i dag? Når blir saken på nytt lagt fram tilpolitisk behandling?

Brita Kleven Thorsvik
Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**