1.0 Politisk styring og kommunens økonomiske plattform

Venstre har ambisjoner på vegne av Sarpsborg. Vi vil at Sarpsborg skal framstå som en mulighetenes by; en by preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og skapende engasjement for framtidsrettede forbedringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sarpsborg Venstre ønsker å være med og styre kommunen slik at vi står godt rustet for fremtiden. Gjennom budsjettsamarbeid har vi vist at vi kan få til resultater, og vi ønsker å skape løsninger på tvers av politiske grenser for å løfte Sarpsborg opp og frem.

Det er avgjørende at Sarpsborg har en stabil og god økonomi. Derfor er det viktig å bedre lånegraden til kommunen. I dag går en alt for stor del av kommunens utgifter til betaling av gjeld, fremfor tjenesteyting og investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**