9.0 Mangfold og integrering

Venstres liberale ideologi tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Alle skal ha frihet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Ulikheter er en berikelse, og mangfoldet i Sarpsborg skaper verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er viktig å bedre tilretteleggingen for de som faller utenfor samfunnet eller arbeidslivet. Alle som ønsker å bidra til samfunnet skal kunne gjøre det i Sarpsborg.

Sarpsborg Venstre vil:
Utvikle velkomstilbudet for innflyttere og tilby en primærkontakt i kommunen.
At kommunen skal bosette det antall flyktninger UDI forespør.
Styrke satsningen på utdanning, språk og arbeidstrening gjennom kommunens integreringsprogram.
Bedre tilretteleggingen for de som ønsker å arbeide etter fylte 70 år.
Legge til rette for at kommunen og frivillige organisasjoner kan ansette personer som står utenfor arbeidslivet til lettere arbeids- og omsorgsoppgaver.
Opprette flere tiltaksplasser for yrkeshemmede i kommunen, og stimulere til at privat næringsliv gjør det samme.
Holde et sterkt fokus på universell utforming i kommunens virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**