Bjørg Lien

Bjørg Lien stiller som Venstres 2. kandidat ved kommunevalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bjørg Lien

Foto: Ellen Espelund

Bjørg har lang fartstid fra politikken. Hun har sittet flere perioder i kommunestyret og blant annet vært komitéleder for kultur og næring. Hun har også lang fartstid som fylkesleder i Oppland.

Bjørg Lien er utdannet sosionom og jobber på psykiatrisk poliklinikk. Tidligere har hun jobbet i mange år som leder for kommunale tjenester for barnevern, sosial omsorg og tjenester for funksjonshemmede.

Særlig opptatt av miljøspørsmål, barn og unges oppvekstvikår, kulturliv og næringsliv og at vi skal ha et fullverdig sykehus på Lillehammer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**