Sarpsborg – en fremtidsrettet kommune

Sarpsborgpolitikk handler om hvilke rammer vi skal sette for utviklingen i byen vårt. Det handler også om hvordan vi vil at Sarpsborg skal utvikle seg videre, og ikke minst om hvilke tiltak vi skal prioritere for å skape forbedringer som merkes for våre innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og muligheter. Fra en aktiv bykjerne, strekker kommunen seg ut til både landbruksområder, skjærgård og flotte naturområder. Kommunens næringer dekker et bredt spekter og gir byen et grunnlag som kan gjøre Sarpsborg til en foregangskommune i fylket og landet.

Sarpsborg Venstre er det sosialliberale alternativet i Sarpsborg. Vi vil at Sarpsborg skal være en levende og moderne miljøkommune hvor du selv er sjefen i ditt eget liv. Derfor trenger vi de beste skolene, en offensiv miljøpolitikk, et mangfoldig kulturtilbud, en moderne næringspolitikk, og kommunale tjenester som gir trygghet til alle.

Venstre har sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi mener at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og våre etterkommere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**