Valgprogram 2011 – 2015

Sarpsborg skal være en attraktiv kommune å bo, leve og arbeide i. Sarpsborg Venstre ønsker gjennom dette programmet å gi innbyggerne trygge rammer, hvor enkeltmennesket kan utvikle seg og skape verdier for fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre — et liberalt verdivalg
Vi tror at rettferdige spilleregler, mer mangfold og økt rom for personlig frihet og livsutfoldelse også vil gi et mer inkluderende og menneskevennlig samfunn.

Individ og samfunn

Foto: colourbox.com

VENSTRES PROGRAM FOR SARPSBORG 2011 – 2015

Sarpsborg — en fremtidsrettet kommune.

Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og muligheter. Fra en aktiv bykjerne, strekker kommunen seg ut til både landbruksområder, skjærgård og flotte naturområder. Kommunens næringer dekker et bredt spekter og gir byen et grunnlag som kan gjøre Sarpsborg til en foregangskommune i fylket og landet.
Sarpsborg Venstre er det sosialliberale alternativet i Sarpsborg. Vi vil at Sarpsborg skal være en levende og moderne miljøkommune hvor du selv er sjefen i ditt eget liv. Derfor trenger vi de beste skolene, en offensiv miljøpolitikk, et mangfoldig kulturtilbud, en moderne næringspolitikk, og kommunale tjenester som gir trygghet til alle.
Venstre har sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi mener at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og våre etterkommere.

1.0 Politisk styring og kommunens økonomiske plattform
2.0 Utfordringer for kommunen 2011-2015
3.0 Skole
4.0 Barn og familie
5.0 Helse og omsorg
6.0 Næring og nyskaping
7.0 Samferdsel
8.0 Kultur, idrett og friluftsliv
9.0 Mangfold og integrering
10.0 Miljø

Les hele programmet her:

Sarpsborg Venstres kommunevalgprogram 2011 – 2015

Mer om vårt verdigrunnlag:
Venstres 10 liberale prinsipper
Venstres prinsipprogram (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**