Sofie møtte 16-åringene

Sofie Braut Bache presenterte mandag Venstres politikk for byens 1500 10. klassinger. Stavanger er en av kommunene i landet der 16. åringene har stemmerett ved valget og dan klart største byen som er med i prøveordningen. Sofie Braut Bache er 17 år og er den yngste ungdomskandidaten på sikker plass blant partiene i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sofie Braut Bache ungdommer debatt Stavanger

Foto: Stavanger Venstre

Sofie Braut brukte presentasjonen til å fortelle om Venstres engasjement for at 16-årinegen skal få stemme. -Unge Venstre var først ute med å etterlyse prosjekt med 16-årig stemmerett. Og Stavanger Venstre har kjempet for dette gjennom mange år. Nå som dere får anledningen til å være med på dette prosjektet så håper jeg virkelig dere griper muligheten, sa Braut Bache. -Vi gir dere tillitt fordi vi tror på dere. Vi tror dere vil være med å bidra til samfunnsutviklingen.

Braut valgte til forskjell fra en del andre i panelet å snakke om sitt eget partis saker.
-Venstre er det liberale partiet i Norge. Og som et liberalt parti er individets frihet viktig for oss i alle saker, sa Sofie Braut Bache.
-De viktigste sakene for Venstre i Stavanger er skole, miljø og kollektivtransport.

ungdommer jåttå vgs møte

Foto: Stavanger Venstre

Skole
-Skolen skal ikke være en oppbevaringsplass. Skolen skal først og fremst være en læringsarena hvor enkeltelevens behov til læring blir oppfylt. Derfor ønsker Venstre at vi skal ha dyktige og engasjerte lærere i den offentlige skolen, både når det kommer til dagens og morgendagens lærere. Venstre vil jobbe med kompetanseheving og videreutdanning av lærere i Stavangerskolen. Gode lærer gir flinke elever.

Klima, miljø og kollektivt.
-Venstre mener Stavanger har et ansvar for å bidra til reduksjon av klimagasser i vår by. Derfor vil vi jobbe for en sterk reduksjon av klimagassutslipp. Dette vil vi for eksempel få til med å fokusere på miljøvennlig transport. Spesielt buss og snart bybane. Vi i Venstre vil jobbe for å forbedre buss tilbudene, og vi vil begynne planlegging og bygging av bybane i Stavanger.

Sofie Braut Bache, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

-Kollektivtransport er viktig, både på grunn av miljøet, men også med tanke på oss unge som ikke har muligheten til å kjøre bil. Mange av dere tar kanskje bussen ofte allerede, men spesielt når dere begynner på videregående til høsten vil dere oppleve behovet for et godt kollektivsystem. Venstre ønsker at bussene skal komme ofte.

Sofie Braut Bache la vekt på at 16-åringene kan være med å forme Stavanger og sikre en god framtid.
-Venstre har vilje til å satse på klima. Venstre vil ha en bedre skole. Vi skal få til bedre buss, og snart bybane i Stavanger. Dette er gode grunner til å stemme Venstre. Det viktigste er å bruke stemmeretten din. Så gi oss din stemme til valget i høst og gi ungdommen en stemme i Stavanger, sa Braut Bache.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**