Sola Venstre ønsker nærmiljøsentra velkommen

Formannskapet skal idag behandle et forslag til nye lokaler for kulturaktivitet i Sola kommune. Vi ser oss fornøyd forslaget om at nye skoler skal kunne tilby lokaler som kan brukes til disse formål på ettermiddags- og kveldtid. Dette er i tråd med vårt programpunkt om nærmiljøsentra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nora A. Nilsen møter som Sola Venstres representant i formannskapsmøtet idag. Sola Venstre støtter forslaget om at nye skoler i enda større grad skal være åpne for kultur- og fritidsformål. Vi har i vårt nye program for høstens valg, at vi ønsker at skolene skal være nærmiljøsentra og dette forslaget er et skritt i riktig retning.

Det er samtidig viktig å minne om at andre fremtidige kulturbygg ikke kan bygges som signalbygg i en tid med trang kommuneøkonomi, men vi støtter rådmannens forslag om å forsøke å finne plass i investeringsbudsjettet til minst et av de fremlagte forslagene.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**