Christian Bonvik – andrekandidat til fylkestinget

Christian er sterkt engasjert i miljøsaker, men er også opptatt av næringspolitikk. Han gleder seg til valgkampen, og er motivert for å ta en periode på fylkestinget. Christian er kunnskapsrik på mange områder, og vil bli en viktig ressurs i fylkestingsgruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


To mandater på fylkestinget
For Sør-Trøndelag Venstre er det viktigst å sikre to plasser på fylkestinget. Meningsmålingene peker oppover, og pr. dags dato er Venstre inne med to mandater. Christian Bonvik, partiets 2. kandidat, er 32 år, samboer, og har to døtre på 1. og 3. år. Familien bor på Gjølme i Orkdal kommune. Christian skal gifte seg i sommer!

Christian Bonvik

Foto: NN

Allsidig bakgrunn
Han har videregående utdanning tilsvarende agronom, og høyere utdanning innen utmarksforvaltning. Christian jobber til daglig som rådgiver ved Plan- og forvaltningsavdelingen i Orkdal kommune, med ansvar innen plan, byggesak og miljøsaker. Tidligere har han arbeidet deltid både innen landbruk og tungindustri.
Christian driver i tillegg egen næring i likhet med mange andre Venstrefolk, og er medeier i et konsulentfirma som leverer tjenester relatert til naturforvaltning.

Engasjert i Orkdal Venstre
Christian har vært styremedlem i Orkdal Venstre siden 2005, og vært vara til kommunestyret og driftutvalget i Orkdal siden 2007. En kortere periode har han vært fast medlem i driftsutvalget.
-Jeg er spesielt opptatt av natur, miljø og friluftsliv, forteller Christian.
-I tillegg er jeg opptatt av næringspolitikk, og vil jobbe for å bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende og etablere. Christian mener at landbruksnæringen skal være en viktig del av fylkets satsing på næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**