Skoledebatt

Jens Kristian Øvstebø (16) er medlem av både styret i Sola Venstre, samt er deltaker i Solabladets “ungdomspanel”. På torsdag hadde han innlegg i Solabladet, der hans personlige meninger om skolebruksplanen ble presentert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jens Karistian Øvstebø sitter også i skolegruppen i Sola Venstre og har fremmet de samme tankene og innspillene der.

Jens Kristian Øvstebø

Foto: Kjetil Myhre

Her er innlegget fra Solabladet gjengitt:

Skolebruksplanen ligger nå ute til høring og til høsten skal kommunestyret avgjøre hva som skal skje med skolene i Sola fremover de neste årene. Personlig har jeg mest sansen for alternativ 4 som i hovedsak går ut på at det skal bygges en ny kombinert barne- og ungdomsskole på Jåsund, at Grannes barneskole blir en kombinert barne- og ungdomsskole for elevene på Grannes og Røyneberg, samt at Stangeland skole blir et rent læringssenter med alt fra SFA og innføringsgrupper til voksenopplæring. Den umiddelbare første svakheten jeg derimot ser med dette er at "læringssenteret" som pr i dag ligger på Sande skole samt SFAen for de sterkt utviklingshemmede i ungdomsskolealder på Grannes blir flyttet vekk til Stangeland. Dette er jeg ikke sikker på om er så heldig. Jeg tror både barn med lærevansker og handikappede barn har godt av å gå sammen med andre elever på vanlige skoler, fremfor å bli "stuet vekk" på en egen skole. Det at voksenopplæringen slipper å leie lokaler rundt omkring ser jeg derimot på som svært positivt.

Noe annet jeg mener vil være bra med dette er at det er det alternativet som er det mest "distrikts-politiske" om en kan kalle noe for distriktspolitikk i en liten kommune som vår. Men det er dog et faktum at vi har tre tettsteder med en viss avstand fra hverandre som vi bør bevare, i tillegg til Røyneberg/Grannes. Dette bringer meg inn på alternativ 1 som vil legge ned ungdomsskolen på Dysjaland. Dysjaland er en av distriktets best administrerte skoler, samt at det virker som det hersker et fantastisk elevmiljø der. Da mener jeg det er forkastelig å legge ned ungdomsskolen der pga at man må bygge den ut litt. Alternativ 1 og 2 vil i stedet bygge ut Tananger og Sola til å bli ennå større enn det de er i dag. Jeg tror at med over 600 elever som er det antallet som Sola har i dag, vil ungdomsskolene til slutt bli rene "fabrikker" hvor lærerstaben blir så stor at lærerne ikke nesten ikke kjenner elevene de underviser i, og elevenes behov. Samtidig tror jeg også at å ha mange elever på en skole bidrar til flere "gjenger" og grupperinger, i stedet for å prøve å ha et bedre samhold alle elevene seg imellom. Jeg tror ikke ungdommer i så ung alder har godt av å begynne på slike store institusjoner allerede i 12-års alder. Det å legge ned Dysjaland ungdomsskole samt Sola skole vil også føre til at alle elevene fra Dysjaland, Håland og Sola vil må busses inn til sentrum hver dag, noe som både koster mye penger og som ikke er særlig miljøvennlig.

Hvis for eksempel alternativ 2 går gjennom blir vi nødt til å bygge en ny barneskole i sentrum som vil bli lagt bare noen hundre meter fra eksisterende Sande skole, samt at Sola ungdomsskole må utvides, eller bygges ny. Det var jo u-gjennomtenkt nok å rehabilitere skolen, den burde jo bli helt revet og deretter bygget opp på nytt etter min mening, om den ikke så skal utvides enda en gang! I over tre år har vi hatt elendige arbeids- og elevforhold der, som har ligget langt under minstekravet til arbeidsmiljø- og opplæringsloven. Det at Grannes i stedet blir en kombinert barne- og ungdomsskole gjør at det blir en langt kortere skolevei for elevene som bor på Røyneberg/Grannes, samt at Sola ungdomsskole vil få flere ledige klasserom som igjen kan muliggjøre og ha færre elever pr klasse/lærer.

Noe som ikke minst er bra er og at lag og foreninger vil kunne benytte nye Jåsund barne- og ungdomsskole etter skoletid, noe som vil bli en nødvendighet nå som for eksempel sjøspeiderne i Tananger mister sine lokaler, samt andre interessegrupper i kommunen. Skadberg skole vil også kunne bli lett tilgjengelig på ettermiddagen, da skolen blant annet skal utstyres med en flerbrukshall.

Dette alternativet er ikke blant de dyreste, men det er klart at en mest mulig sentralisert løsning ville blitt det billigste. Jeg synes man må veie lommebok og lokale verdier litt opp mot hverandre og finne en løsning i sentrum av dette. Det er klart at mangel på penger kan være et problem, men hvis undervisningen blir dårligere av å spare noen kroner på kort sikt, bør kommunen virkelig prioritere budsjettet sitt på nytt.

En siste ting det er verdt å tenke på er at Sola kommune kanskje om ti år ikke vil være en egen kommune lengre. Da er det kanskje lurt å se på hvordan elevmassen sannsynligvis vil vokse rundt kommunegrensene de neste årene, og planlegge videre utbygging av skolene deretter?

Jens Kristian Øvstebø

Foto: Kjetil Myhre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**