Vil ha tverrpolitisk dugnad

Våler Venstre inviterer de andre politiske partiene og bygdelista til samarbeid om ungdomsarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ole Frode

Foto: Tore H. Øwre, Glåmdalen

Ole Frode Mikkelsgård er kandidat på Venstrelista, og siteres i dag i Glåmdalen på nett med forslag om en god moderne tverrpolitisk dugnad: Les saken her.

Våler Venstre fremmer to helt konkrete forslag:

1) At det vedtas politisk å gjennomføre en ungdomsundersøkelse som kartlegger ungdommens hverdag, risikofaktorer og muligheter i Våler.

2) En ungdomsdag, hvor vi samler ungdom i alderen 16-25 år til debatt om a) hvordan kommunen kan satse på ungdom, og b) hva ungdom/unge voksne selv mener bør gjøres for å fremme bolyst i framtida.

Ungdomsdagen ønskes arrangert som en tverrpolitisk dugnad, hvor både forberedelser, gjennomføring og evaluering av resultatene er et felles ansvar for alle partiene/listene i Våler.

En slik ungdomsdag tror vi vil fremme bolyst, gi spennende innspill til videre utvikling av Våler, samt sette Våler på kartet på en positiv måte som et unikt og entydig positivt arrangement!

Les invitasjonen til de politiske partiene her.

Gå til forsiden og se andre aktuelle saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**