Kunnskapskampanjen: Trenger større skoler

Rektor Øivind Svendsen ved Auli skole ønsket Sesselja Bigseth velkommen til besøk i dag. Han var tydelige på hva han ønsker seg for skolene: større enheter med mer kompetent personale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rektor Øivind Svendsen og inspektør Borghild Soløst satt av en time til å snakke om hverdagen som skoleleder og lærer i Nes da Sesselja Bigseth kom på besøk i forbindelse med kunnskapskampanjen. Det har gitt mange innspill og kommentarer som nå er oversendet til Venstre sentralt.

Rektor Øivind Svendsen og inspektør Borghild Soløst ved Auli skole

Rektor Øivind Svendsen og inspektør Borghild Soløst ved Auli skole

Større skoler og flere lærere
Ved Auli skole har elevtallet sunket fra toppnivået på 317 elever til dagens 220 elever. Det har blitt en påminnelse for rektor og inspektør om at skolen fungerer bedre når den er større.

De mener det gir bl.a. større fleksibilitet og bedre lærerkompetanse.

— Hvis jeg kunne velge ett tiltak som det viktigste, ville det vært å satse på større enheter med mer kompetent personale og flere tjenester i skolen, sier Svendsen.

Leksehjelp fungerer ikke
I tillegg ønsker Svendsen at man avvikler ordningen med leksehjelp som ble innført dette skoleåret.

— Leksehjelpordningen treffer ikke målgruppa den er ment å nå, og den er dessuten rettet mot feil aldersgruppe. Ressursene burde heller vært brukt på tidlig innsats ved å styrke bemanningen i tidlige trinn.

Svendsen frontet tidligere i år et utspill fra rektorene ved barneskolene i Nes angående leksehjelpordningen. Du kan lese mer om dette i Raumnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**