Rekordsatsing på idrettsanlegg

For første gang passerer spillemidlene til nordtrønderske idrettsanlegg 30 millioner kroner. Vi har gleden av å kunne fordele 32,6 millioner kroner til idrettsanlegg i Nord-Trøndelag i 2011, sier fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv er et viktig virkemiddel for å legge forholdene til rette for å drive idrett og fysisk aktivitet. Fylkesråden er godt fornøyd med at 20 av 24 kommuner i fylket er representert blant søkerne i år.

Nord-Trøndelag fylke har en relativ høg samlet søknadssum som følge av flere store hallprosjekt. Haller og bad/svømmeanlegg utgjør omtrent ¾ av samlet godkjent søknadssum på vel 150 mill kr. Nærmiljøanlegg som kommer barn og unge til gode er et prioritert område for fylkesrådet. Dette er anlegg som er beregnet for "egenorganisert aktivitet".

Les hele saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**