Befolkningsvekst bl.a. gjennom boligbygging

Bamble kommune står overfor store utfordringer i årene som kommer. Viktigst er å
stanse den negative befolkningsutviklingen vi opplever pr. i dag. Vi kan ikke sitte på
gjerdet og se at elevtallet synker med over 200 i løpet av kommende fireårsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bamble Venstre vil arbeide aktivt for å:
•få til befolkningsvekst gjennom en planlagt, målrettet og ikke minst helhetlig boligpolitikk
•legge til rette for at flere barnefamilier skal få anledning til å etablere seg i kommunen vår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**