Elisabeth Paulsen – førstekandidat til fylkestinget

Elisabeth Paulsen er fylkestingsrepresentant for Venstre i Sør-Trøndelag. I 2011 topper hun lista igjen, og er klar for en ny periode på fylkestinget. Elisabeth arbeider til daglig ved KIM-senteret, er mor til fem, bestemor til enda flere og glødende opptatt av miljø, skole og at vi har et samfunn med rom for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elisabeth

Foto: NN

Kort om Elisabeth
Jeg vokste opp i Hegra, men flyttet til Trondheim for å gå på skole, og har bodd der siden. Utenom vervet som politiker jobber jeg i en arbeidsmarkedsbedrift for mennesker med psykiske problemer. Jeg meldte meg inn i Venstre i 1979 på grunn av partiets miljøstandpunkt. Venstres miljøpolitikk er fremdeles en av grunnene til at jeg ikke kan tenke meg noe annet parti.

Jeg har sittet i bystyret i Trondheim i mange år, både som fast representant og som vararepresentant. For fire
år siden sa jeg ja til å være Venstres 1. kandidat på fylkestingslista for Sør-Trøndelag. Den gangen manglet det bare få stemmer for at også Hans Bøe fra Oppdal kom inn. Dessverre gikk ikke det, og Venstre har derfor bare en representant i fylkestinget. Etter valget satser vi på å være to representanter for Venstre; det vil ha mye å si for at Venstre skal kunne gjøre en forskjell i Fylkestinget.

Venstre setter folk først. Det reflekteres også i programmet til Sør Trøndelag Venstre, som handler om å finne de beste løsningene for innbyggerne i fylket vårt. Her er noen av de sakene der Venstre kan bidra til gjøre fylkeskommunen til et godt redskap for kommunene og for regionen:

Jon kjetil elisabeth

Foto: NN

Veier og et godt kollektivtilbud
I Sør-Trøndelag er det et stort behov for utbygging av veier og bedre vedlikehold av eksisterende veinett. Venstre vil realisere nødvendig veiutbygging og veivedlikehold i fylket. I tillegg vil Venstre planlegge og bygge gang- og sykkelveier langs våre fylkesveier. Venstre vil også jobbe hardt for at vi skal få til en kollektivtrafikk som innbyggerne i fylket er tjent med. Trondheim har fått sin miljøpakke, nå er det viktig at vi legger til rette for god kollektivtrafikk i distriktene. Her inngår også opprusting av jernbanen.

Ambisiøs klimapolitikk
Jeg nevnte innledningsvis at Venstres holdninger til miljø og klima var en avgjørende forutsetning for mitt valg av parti. Dette medfører at jeg er opptatt av at fylkeskommunen bidrar så mye de kan for å bidra til at vi når de klimamål som er vedtatt, og at vi tar vare på miljøet. Å bygge ut kollektivtrafikken er et av de viktigste bidrag når det gjelder å nå de klimamålene som er vedtatt i Fylkeskommunens energi- og klimaplan. Venstre mener også at det er sentralt at vi jobber med å utvikle fornybar energi, samtidig som vi tar i bruk de energisparetiltak som er tilgjengelige.

Elisabeth Paulsen

Foto: NN

Et nyskapende næringsliv
Å bidra til å utvikle næringslivet i distriktene er en hovedoppgave for fylkeskommunen — og en hovedoppgave for Venstre. Det er utarbeidet mange planer for ulike typer næringsliv, for Oppdal er landbruksmeldingen og reiselivsplanen spesielt aktuelle. Vi ser det som en stor og spennende utfordring å få til et enda bedre samarbeid mellom den enkelte kommune/distrikt, næringslivet på stedet og fylkeskommunen. Vi mener det er gode muligheter for å få til enda bedre resultater i et slikt samarbeid.

Kunnskap i sentrum
Venstre satser på kunnskap. Skolen en av de viktigste byggeklossene i samfunnet vårt. Venstre vil gi læreren tid til å være lærer, og skolene tillit til å dyrke sin egenart. Sånn vil vi gi elevene de beste læringsmiljøene de kan få. Når vi går inn for prinsippet om fritt skolevalg, betyr det at vi vil gi den enkelte skole frihet til å utvikle sin egenart, i nær samarbeid med næringslivet. Det er en hovedoppgave for oss alle at ungdommene har en jobb å gå til etter endt utdanning.

Dette er noe av det jeg vil bidra til at Venstre jobber med i Fylkestinget. Jeg er overbevist om at arbeidet i fylkeskommunen kan bidra til at vi videreutvikler Sør-Trøndelag som et godt og spennende fylke å bo i, og jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode!

Godt valg!

Hilsen

Elisabeth Paulsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**