Fartshumper i Svarverudvegen

Nes Venstre har kjempet for å bedre trafikksikkerheten langs Svarverudvegen. Etter at Statens vegvesen gjennomførte fartsmålinger langs vegen i vår, er det nå klart det endelig kommer fartshumper på Svarverudvegen i løpet av sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Svarverudvegen

Svarverudvegen

Nes Venstre har markert seg i saken om Svarverudvegen, og vi har blant annet tatt opp spørsmål om vegen i en kommunestyret i fjor høst. Saken har naturlig nok også engasjert mange av beboerne langs vegen, og under Årnesdagene fikk Nes Venstre spørsmål om hvor mange fartshumper som kommer og hvor de vil bli plassert.

Dette er spørsmål som avgjøres av Statens vegvesen, ikke politikere. Men Nes Venstre tar ombudsrollen alvorlig, og vi har derfor vært i kontakt med Statens vegvesen angående dette temaet.

Får sannsynligvis ni fartshumper
Vi kan nå berolige beboerne med at begge de to lange og strake strekningene vil få fartshumper. Det ligger an til å bli ni fartshumper totalt i hele 40-sonen i Svarverudvegen. Disse vil bli plassert ut med 150-200 meters avstand.

Vi håper dette vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter langs vegen, ikke minst for elever som bruker vegen til skole.

Dette mener Nes Venstre om Svarverudvegen:
* Vi foreslo å sette av penger til forskuttering av planarbeidet med sikring av myke trafikanter langs Svarverudvegen i budsjettet for inneværende år (men forslaget ble nedstemt).

* Nes Venstre ønsker at det reguleres inn fortau med opphøyde gangfelt på strekningen.

* Vi stilte i fjor spørsmål til ordfører om det er søkt midler fra Aksjon Trygg Skoleveg, eller om han vil ta initiativ til at kommunen umiddelbart sender en slik søknad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**