Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruk er en viktig næring for verdiskaping og sysselsetting på kysten. Venstre vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping, produktutvikling, videreforedling og eksportfremmende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oppdrettsnæringen har fortsatt et vekstpotensial, også for nye arter, men veksten i næringen må begrenses av det som er miljømessig bærekraftig.

VENSTRE VIL:
Etablere en forsøksring innen havbruk

Øke satsningen på kompetanse og rådgivning for å få en god utvikling i fiske- og havbruksnæringen

Gjennomføre effektive tiltak mot rømming og sykdom og lakselus fra oppdrettsanleggene.

Støtte opp om biologiske metoder for avlusing

Stimulere til økt rekruttering innenfor de mindre fartøysklasser innenfor de tradisjonelle fiskeriene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**