Lokaldemokrati

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på åpenhet og uavhengighet. Den enkelte borger må sikres nærhet til, og ha størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Venstre vil beholde et politisk nivå mellom stat og kommune, og vil arbeide for å sikre berørte grupper reell innflytelse ved representasjon i styrer, råd og utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nært mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Venstre er av den prinsipielle oppfatning at formannskapsmodellen vil gi et mer levende folkestyre og en mer åpen politisk forvaltning enn den eksisterende parlamentariske modellen. Venstre vil forholde seg til det politiske flertall dersom det ikke er flertall i fylkestinget for å endre styringsformen.

Å stemme ved valg er den enkleste formen for å delta og ha innflytelse. Likevel er valgdeltagelsen lav. I 2007 hadde vi en valgdeltagelse ved fylkestingsvalg på 57,6 prosent.

Venstre vil
Stå i første rekke for uavhengighet, åpenhet, offentlighet og lokaldemokrati

Innføre åpen spørretime i Nord-Trøndelag fylkesting for andre enn fylkestingets medlemmer

Ha dialog med engasjerte innbyggere gjennom å innføre et politikertorg, som er en møtearena mellom innbyggerne og gruppelederne for de politiske partiene.

At fylkeskommunens ansatte skal ha stor grad av ytringsfrihet, og innføre et system der alle varslinger i fylkeskommunen meldes sentralt.

Sikre god offentlig service til befolkningen gjennom innføring av serviceerklæringer

Utarbeide en ordning med en elektronisk offentlig postjournal i selskaper som har fylkeskommunen som majoritetseier

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**