NTE

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er 100 prosent eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune og forvalter store vannkraftressurser i Nord-Trøndelag. I tillegg har selskapet en viktig monopolrolle som netteier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


NTE med de avkastningsmuligheter selskapet gir fylkeskommunen som eier og fylkets
innbyggere, skal utnyttes til å utvikle Nord-Trøndelag gjennom bygging av infrastruktur, men samfunnsansvaret til selskapet må i større grad overføres fra selskapet til fylkeskommunen som eier.

Venstre vil:
Videreføre NTE som et 100 prosent fylkeskommunalt eid selskap

Disponere overskuddet fra NTE til infrastrukturtiltak i Nord-Trøndelag. Fylkestinget som eier av selskapet skal disponere overskuddet.

Overskuddet fra NTE skal fortsatt bidra til å gi nordtrønderne bedre tjenester

Se på mulighetene for å utvikle langsiktige fastprisavtaler som kan tilbys husholdninger, landbruk og småbedrifter til samme betingelser som tilbys industrien.

Effektivisere eksisterende kraftproduksjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**