Utmarksnæringene

For å redusere konfliktene mellom tamrein og rovdyr og husdyr og rovdyr trengs forutsigbar politikk og større lokal forankring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


VENSTRE VIL:
Ha et effektivt uttak av rovdyr som gjør urimelig stor skade

Sikre større lokal forankring i rovdyrpolitikken

Erstatningsordningen for rovdyrskaderskader må endres slik at bevisbyrden speilvendes. Dette med den konsekvens at alle tap utover normaltapet erstattes, såfremt at det ikke kan dokumenteres at tapene har andre årsaker enn rovdyr.

Ha en sterkere satsning på forebyggende tiltak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**