uttalelse – Norges brannskole

Fylkestinget vedtok en uttalelse fremmet fra Venstres representanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Norges brannskole
Et nytt studietilbud "Bachelor i internasjonal beredskap" er etablert gjennom et samarbeid mellom Norges Brannskole, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad.

Dette er unikt studie for samhandling på tvers av bransjer, landegrenser og kulturelle barrierer med fokus på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene i et internasjonalt perspektiv.

Brannmann

Foto: Microsoft

Nordland fylkesting ser det unike i dette studietilbudet ved studiets praktiske tilnærming gjennom øvelser og simuleringer, noe som gjør studiet til en spennende kombinasjon av teori og praksis, samt at studiet legger opp til samarbeid med nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer.

Norges brannskole er inne i en utviklingsfase med store utviklingsmuligheter. Til dette kreves det investeringer i infrastruktur, vedlikehold og ny bygningsmasse for å møte behovet for skolering og samarbeid innen beredskap og sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt.

Nordland fylkesting gir sin tilslutning og støtte til utviklingen av dette studietilbudet og ser det spesielt interessant og viktig at kompetansemiljøer rundt beredskap og sikkerhet utvikles I Nordland i samarbeid mellom allerede eksisterende kompetansemiljøer i vår landsdel.

Uttalelse fra Venstre, DNA, Krf, SV og KP – Nordland fylkesting juni 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**