Trygghet for eldre og pårørende

Ulstein Venstre vil gi trygghet til eldre og pårørende i Ulstein. Det gjør vi gjennom økt satsning på fagutdannelse og kunnskap. Venstre har tidligere utfordret omsorgssjefen på behovet for kunnskap om hva brukerne i eldreomsorgen trenger. Ulstein Venstre vil at kommunen jevnlig har brukerundersøkelser som kartlegger behov for og kvalitet i tjenestene for de eldre i kommunen. Bare slik kan sykehjemmet, omsorgsboligene og hjemmehjelpen gi den hjelpen som folk trenger. Med kunnskap får Ulstein en bedre eldreomsorg .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sist lørdag var det et oppslag i Vikebladet Vestposten om en del av situasjonen i omsorgstjenesten i Ulstein. Oppslaget satte fingeren på noe som sikkert flere har ønsket å sette ord på. Nemlig fagkunnskap, kommunikasjon og antall plasser innen eldreomsorgen. De pårørende som stod frem, ved Kristin Sundgot Ottesen, var modige som tok opp saka si på en slik måte.

Kommunen sitt svar på mangelen på plasser innen omsorg var at den bygger mye nytt. Det er bra men det kommer litt sent i denne saken. Når det er slik at det blir forsinkelser, må administrasjonen i fagområdet kunne svare på spørsmålene i fra de pårørende og gi dem beskjed. Den pleietrengende og de pårørende trenger svar og hjelp i dag. For dem er det ikke godt nok at det kommer en ny løsning om et år.

Om tilbudet om hjelp blir utsatt, slik som tilfelle var med familien til Kristin Sundgot Ottesen, så er det særlig viktig at de andre tjenestene som skal avlaste familien i perioden er gode nok. Hjemmehjelpstjenesten er en utrolig viktig tjeneste for alle eldre fordi den gjør det mulig for dem å bo hjemme lenger. Derfor er også kvaliteten i denne førstelinjetjenesten så viktig. Ulstein Venstre mener at her kan ikke Ulstein Kommune være nest best. Vi må være de beste og om noen nabokommuner greier dette bedre enn oss så må vi lære av dem snarest.

Her er det også snakk om kunnskap. Ulstein kommune har ikke nok kunnskap om hva behovet hos de eldre er og hva de synes om tjenestene i dag. Derfor må kommunen spørre de eldre og pårørende om hva de trenger og hvordan de opplever tilbudet de får av kommunen. Grunnskolen i Ulstein gjør allerede dette. Brukerundersøkelser må også gjennomføres innen omsorg slik at tiltak og tilbud møter behovene til eldre og pårørende.

Folk i Ulstein skal ha gode tilbud, med høy kvalitet og nok av dem. Vi må ha nok fagfolk og nok kunnskap. Det må vi i fellesskap sørge for i Ulstein Kommune.

Leiar Ulstein Venstre, Pål Midtsæther Grødahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**