Venstre vil ha fart på barnehageutbygginga

Under denne overskrifta hadde Arvid Hammernes et innlegg i Hitra-Frøya 10.6, der han forklarer Frøya Venstres prinsippielle syn på kommunal kontra privat barnehagedrift og gjør rede for Venstres stemmegiving i en del aktuelle barnehagesaker. Innlegget kom etter en utfordring fra Høyre i Hitra-Frøya 7.6. Der nevnes rett nok ikke Venstre ved navn, det refereres til «andre partier» som «av uvisse grunner» skal være negative til privat barnehageutbygging. Adressen var klar. Her er svaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil du ha større skrift, trykk CTRL + (mindre skrift, trykk CTRL — ). Kan trykkes én eller flere ganger.

Arvid Hammernes skriver at det er svært viktig, både for barnefamiliene og for kommunen, at Frøya har nok barnehageplasser. Det er mindre viktig hvem som bygger og driver barnehagene. Venstre er fri for ideologiske tvangstanker. Vi vil ikke være med på noe hylekor verken mot private barnehager eller kommunale. Vi ser at det drives gode barnehager både privat og kommunalt, og begge kan ha sine fordeler. Men vi ser på barnehage som en kommunal oppgave, og i utgangspunktet foretrekker vi kommunale barnehager, fordi de lettere kan integreres i en helhetlig plan og et helhetlig opplæringsløp.

Høyre argumenterer med at det er dyrt for en gjeldstynget kommune å bygge ut barnehager. Til det er å si at tilskuddsordningene til nye barnehageplasser er gode, og når private kan tjene penger på å bygge og drive barnehager, så skal det ikke være noe stort økonomisk tapsprosjekt for kommunen heller.

I Frøya kommune er det lagt inn penger i budsjettet og økonomiplanen for kommunal barnehageutbygging på Nabeita og Nordskaget, henholdsvis 10 og 5 mill. kr. Venstre mener at disse planene må realiseres så fort som mulig. Dessverre har vi mistet et halvt år i påvente av en "oppvekstbruksplan" som som har drøyd ut. Nå vil vi ikke vente lenger. Mandatet for arbeidet på Nabeita ble gitt i siste kommunestyremøte, 26.5.: Det skal bygges ny barnehage, med tilstrekkelig kapasitet, som tilbygg til Nabeita skole, og det skal etableres oppvekstsenter.

Det eneste fornuftige er å framskynde denne prosessen, ikke å reversere den. Et enstemmig kommunestyre gikk da også inn for dette, inklusive Frp, H og Krf.

For Nordskaget er saken litt mer komplisert, i og med at det her er flere mulige løsninger som må vurderes før vi kan sette i gang. Også her har vi mistet et halvt år på grunn av oppvekstbruksplanen.

Les hele innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**