Ytring: Nordlendinger er nordlendinger verst

Landsdelsutvalget er historie. Troms fylkesting trekker seg fra dette særegne Nord-Norske samarbeidsorganet fra 1.1.2012. Troms fylkesting har med dette tatt et stort skritt mot dagens regjering og utenriksminister Jonas G. Støre´s nordområdesatsningsprosjekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Foto: Pryd Studio AS

Nå har Nord-Norge parkert det ene samarbeidsorganet som skulle fremme felles interesseområder for landsdelen mot storsamfunnet. Nevnte utenriksminister har gjentatte ganger anmodet landsdelen om å tale med felles stemme og da vil mulighetene være uendelige! Men Nordlendinger er nordlendinger verst. Det er bare vi nordlendinger selv som klarer å bygge ned denne landsdelen og komplett legge mulighetens land øde – tom for fellesvisjoner og tverrpolitiske interfylkeskommunale samarbeidsorganer. Venstre vet at Nord-Norge er mulighetenes land, det er derfor vi så sterkt våger å ta til ordet mot et snart avviklet kapittel i økonomihistorien, oljeeventyret. Venstre tar heller sterkt til ordet for kunnskapsbygging, innovasjon og samhandling som verdiene som skal fremme landsdelens interesser og vekstgrunnlag i framtiden. Det er liv laget i alle husan i Nord-Norge. Ved valget i september 2011 kan nordlendinger ta avstand fra politikerne som fremmer smålighetskulturen og janteloven. Venstre har politikere som våger å tenke nytt, som ønsker dialog og vil bygge hverandre sterkere, på kryss av både kommune og fylkesgrenser.
"Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess." (Henry Ford).

Terje Cruickshank, ordførerkandidat Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**