Boligtomter viktig for bosettingen

Det sa ordføreren i sitt svar til Venstres interpellasjon om befolkningsutvikling i Haugesund kommune. Ordføreren pekte ellers på at kommunen får gode tilbakemeldinger på sine prosjekter for å rekruttere nye borgere til byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I sitt svar til ordførerens redegjørelse satte Tore Nilsen fram tre oversendelsesforslag knyttet til kommuneplanarbeidet og kortsiktige tiltak for å bedre befolkningsveksten. Bystyret gav sin enstemmige tilslutning til et samarbeid mellom HSH, studentorganisasjonene og kommunen for å legge til rette for at studenter velger Haugesund som framtidig bosted.

Et enstemmig bystyre gikk også inn for at kommunen skulle hente inn ekstern hjelp til kunnskapsinnsamling og bearbeiding av informasjon om befolkningsmønsteret i byen. Det ble også støtte for forslag om at informasjonsarbeidet om ledige stillinger skal styrkes.

Ordførerens forslag om at det alt i planprogrammet bør tas inn måltall for befolkningsveksten fikk også enstemmig støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**