DRIKKEFONTENER

Venstre fremmer forslag om at kommunen skal finne penger til å få satt opp 3 drikkefontener sentralt i byen til bruk for alle innbyggere og besøkende. Hamar Venstre er så avgjort opptatt at miljøspørsmål og folkets sunnhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fossen

Foto: A.Hovstø

Med godt HIAS-vann og kanskje ved økonomisk “sponse”-bidrag fra akkurat HIAS ! Drikkefontener plasseres sentralt og godt synlig på Stortorget, på Østre Torg samt ved Jernbaneplassen.
Venstre vil slå “2 fluer i en smekk” ved at det å drikke vann både vil kunne forbedre alles helse og velvære samt også bli et trivelsesfremmende tiltak for sentrum og vår by.
De av oss som vokste opp på 50-tallet her i byen husker slike drikkefontener fra dengang.
Når nå mange, omsider, har kunnet forstå at mye leskedrikk definitivt ikke er bra for helsen og det forhold at også “flaskevann” er av
jevnt dårligere kvalitet enn det som leveres oss rimelig gjennom vår vannforsyning så bør valget bli ganske lett og en bevilgning til disse drikkefontener sitte “løst “.
Og husk at kjøpevann på flaske er MEGET DYRERE og at produksjon og distribusjon gir øket CO2 utslipp. Tenk globalt og handle lokalt i god Venstre-ånd !
I tillegg vil vi oppfordre alle skolene som ikke har slike fontener/drikkestasjoner til å få det prioritert i fremtidige skolebudsjett. Hermed har også elevrådene ved alle skoler fått vår utfordring !
Hamar Venstre
Chris W. Castberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**