Sigdalsvegen i spørretimen: Positivt svar fra fylkesordfører

Fylkesordfører Roger Ryberg svarte positivt på spørsmål fra Runolv Stegane (V) om Sigdalsvegen i fylkestingets spørretime i dag. – Men jeg ble nærmest målløs når det ble hevdet at Sigdal kommune synes å være fornøyd med tiltenkt opprustning av strekningen Foss-Bergerud, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

-Jeg utfordret fylkesordføreren til å ta initiativ til et omgående møte mellom Sigdal kommune, fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Sigdal Kjøkken AS og lastebilnæringa. Ryberg svarte bekreftende på at han ville ta et slikt initiativ, forteller Stegane.

Fylkesordføreren bad samferdselssjef Gro Solberg om å gi et mer utdypende svar. Hun hevdet at utbedringene ville være i tråd med tidligere vedtak og helt forsvarlig med de trange rammene som står til disposisjon til opprustning av fylkesvegene.

Slag i ansiktet
Hun kunne deretter fortelle, ganske oppsiktsvekkende, at det var holdt et møte med Sigdal kommune
tirsdag uten at det kom fram noen uenighet med kommunen.
– Det kom ikke fram spesielle reaksjoner fra kommunen i dette møtet, sa Solberg.

Stegane sier at han ble ganske målløs når denne påstanden ble framført fra fylkestingets talerstol. Det må bety at kommunen i møte med Statans Vegvesen har gått god for en løsning der det skal isoleres langt mindre enn f.eks. mellom Hole bru og Foss bru. Vegvesenet uttrykker jo også skriftlig at det skal gjøres “vesentlig lettere tiltak enn nedenfor Foss”.

– Dersom Sigdal kommune ikke er offensiv, er det en tung oppgave å kjempe videre for en bedre opprustning av Foss-Bergerud i fylkespolitikken. Det var rett og slett flaut å kjempe Sigdals sak (og et slag i ansiktet) når det overfor et samlet fylkesting ble påstått at Sigdal ikke har noe å utsette på tiltenkt arbeid. Min interpellasjon til ordfører Kari Ask i kommunestyrets møte fredag blir ikke mindre aktuell etter dette, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**