Program for Lillehammer Venstre for perioden 2011 – 2015

Her kan du lese om saker som er viktige for Lillehammer Venstre å jobbe for i kommunestyreperioden 2011 – 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lillehammer Venstres topp 5 2011

Foto: Ellen Espelund

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket og skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Partiet er sosialt fordi vi vil ta ansvar for det enkelte menneske. Det er liberalt fordi vi vil ta ansvar for det enkelte menneskes egenverd og ytringsfrihet.

Hensynet til miljø og framtidige generasjoners valgmuligheter skal være styrende for alle viktige avgjørelser som tas.

Nedenfor kan du laste ned hele Lillehammer Venstres program som pdf-fil.

Program 2011 – 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**