Hils på våre toppkandidater til høstens valg

Liv H. Wiborg er vår 1. kandidat, og vår egen Odd Einar Dørum er Venstres ordførerkandidat (bildet). Våre andre toppkandidater til bydelsutvalget er Bent Erik Bakken, Bente Marie Nørgård og Bernhard Rudjord. Les mer om våre engasjerte kandidater og ullernborgere her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Odd Einar Dørum & Liv H. Wiborg

Foto: Kristin Langaker

1. kandidat Liv H. Wiborg
Liv (62) er sosionom/cand.polit, forfatter og selvstendig næringsdrivende innen barnevern.
Hun har lang erfaring fra omsorgsektoren, både som tidligere kommuneansatt, som mor til fire barn i Ullern, med foreldre i bydelen og sitter i det nasjonale fagrådet til ADHD-foreningen. Hun har sittet i bydelens helse- og sosialkomite siden 1998 og er nestleder i Ullern Venstre. Liv er særlig opptatt av barn og unges oppvekst, også tilbudet til uorganiserte. Hun er en sterk forkjemper for forebyggende arbeid. Som morgenbader er hun opptatt av vannkvaliteten på Hydro/Sollerudstranda og er bekymret over at utbyggingen der reduserer friarealet og fjerner verdifull vegetasjon.

Bent Erik Bakken

Foto: Ukjent

2. kandidat Bent Erik Bakken
Bent Erik (52) er siviløkonom, professor og har bodd i Ullern de siste 16 år. Han har tidligere vært partileder i Skedsmo, og sittet som varamann i Akershus fylkesting.
Bent Erik har tidligere vært nestleder i bydelsutvalget. Har også vært BUs fremste pådriver og ansvarlig for bydelens suksessrike barnehageutbyggingsprosjekt, samt Ullern bydels Ungdomsskoleprosjekt, som har ført til at en ny skole vil bygges på Hoff/Skøyen.
Han har tidligere ledet Ullern Venstre, og har sittet i bydelens kultur- og oppvekstkomite de siste 12 år. Som småbarnsfar til Sigurd (9) er Bent Erik særlig opptatt av fritidstilbud for barn og unge, samt skoler og barnehage. Som sønn med ungdommelig pensjonistmor i Ullern er han opptatt av gode forhold for de eldre, og som forsker opptatt av et bærekraftig utvikling og -næringsliv.

Bente Marie Nørgård

Foto: Kristin Langaker

3. kandidat Bente Marie Nørgård
Bente-Marie (50) er advokat med egen praksis og er opptatt av næringspolitikk. Hun har bodd på Ullern de siste 25 år, men er innflytter fra Nordreisa.
Bente Marie er styremedlem i Ullern Venstre og har sittet i tilsynsutvalg for bydelens sykehjem i 9 år. Som mor til to barn var hun med på å bygge Øraker barnehage og er opptatt av barn og unges skole- og fritidstilbud. Miljøvernengasjementet ble vekket under Alta-aksjonen og grønne verdier står helt sentralt.

Bernhard Rudjord

Foto: E. Nicolaisen

4. kandidat Bernhard Rudjord
Bernhard (50) har erfaring som næringsdrivende, og arbeider i dag som lærer i norsk for nye innvandrere i Groruddalen ved Oslo Voksenopplæring. Bernhard er utdannet lærer og spesiallærer fra høgskole, og har tatt pedagogikk og sosialantropologi ved UIO.
Han har allsidig lokalpolitisk erfaring fra Oslo Venstre sentralt, Gamle Oslo Bydel, og nå i bydel Ullern. Bernhard er også dommer (leg) i Forliksrådene i Oslo.
Båtliv, trening og friluftsliv er viktige interesser for Bernhard. Han er fra Farsund, men bor i dag i Karenslyst Allé.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**