Hvor er demokratiet i Hamar?

Redaktøren i Hamar Arbeiderblad overser ordførerkandidaten fra Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stein Frøysang

Foto: A.Hovstø

Hamar Arbeiderblad har i disse dager hatt en presentasjon av Hamars 3 ordførerkandidater til valget i høst. Det er et demokratisk problem som redaktøren overser, det nemlig 4 kandidater til, henholdsvis ordførerkandidater fra Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet.
Dette ble påpekt i en rekke henvendelser til Hamar Arbeiderblads ansvarlige redaktør Carsten Bleness. Hans udemokratiske svar var at "Redaksjonen har gjort et journalistisk valg basert på hvilke kandidater som har en realistisk mulighet til å bli ordfører".
Vi tror at alle partier gjerne skulle sett inn i den krystallkulen til Bleness hvor han tydeligvis kan se det kommende valgutfallet. Vi mener at slik udemokratisk adferd er å forfordele klare fordeler i valgkampen til enkelte utvalgte partier på bekostning av de andre partiene som stiller til valg med sine egne ordførerkandidater. Hvor er demokratiet, likheten og den såkalte uavhengige journalistikken som HA hevder så sterkt at de utøver ?

Stein Frøysang

Foto: A.Hovstø

Etter valget kan man meget fort komme i en situasjon hvor man er avhengig av en kompromiss ordfører som ikke har fått presentert seg i HA om hva han/hun står for. Vi synes det er ganske utrolig at redaktøren ikke kan se det. Vi kan ikke se at noe parti i Hamar kan klare å få et rent flertall alene og derfor mener vi at Hamars befolkning har krav på å få vite hva de andre ordførerkandidatene og deres partier står for. Hvis ikke kan dette bli et demokratisk problem.
Hamar Arbeiderblad er den største avisen i kommunen og har en plikt, etter vår mening, til å føre en lik behandling overfor alle partiers ordførerkandidater. Denne åpenbare feilvurderingen fra HA kan fortsatt rettes opp og vi oppfordrer sterkt til å gjøre dette umiddelbart — til det beste for Hamars velgere.
Med hilsen
Stein Frøysang
Ordførerkandidatene for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**