Forpliktende satsing på kultur

Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Derfor kan et kulturliv aldri styres av stat og kommune like lite som av markedskrefter og kortsiktig behovstilfredsstillelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solstrand veiviser avstand

Foto: Tore Rykkel

I Re har vi fokus på følgende saker:

Livssynsnøytralt sermonirom
Det bør etableres et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen.

Frivillig kulturarbeid
Organisasjoner og foreninger bør få bedre forutsigbare rammebetingelser. Frivillig kulturarbeid er bærebjelken i kommunens kulturtilbud. Kultur gir livskvalitet, har betydning for helsen og er forebyggende sosialt arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**