Solabu ny leder i Stor-Stavanger Unge Venstre

Jens Kristian Øvstebø, styremedlem i Sola Venstre, tar over lederroret i Stor-Stavanger Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jens Kristian Øvstebø

Foto: Kjetil Myhre

Jens Kristian Øvstebø (16) har blitt valgt til ny leder av Stor-Stavanger Unge Venstre. Han bor på Sola, møter i styret til Sola Venstre og skal til høsten begynne på Sola Videregående. Med seg som nestledere får han Solabuen Stig André Kyllingstad (15) og Erlend Haugen(17).

Jens Kristian Øvstebø
Stor-Stavanger UV har hatt stor medlemsvekst de siste årene og Øvstebø ser frem til valgkampen med et lokallag på høygir. Noen av de viktigste sakene for han er skole og kollektivtilbud. Til vanlig deltar han i Solabladets ungdomspanel og har mange tanker om skole og ungdomspolitikk i kommunen. Dette er tanker og ideer han håper å ta med seg videre som lokallagsleder.

«- Kollektivtilbudet er blant annet en stor fellesoppgave for regionen. Hvis den kraftige befolkningsveksten vi har her på Nord-Jæren fortsetter, noe den høyst sannsynlig vil gjøre, vil ikke dagens kollektivsystem holde mål. En bybane vil være et både miljøvennlig, effektivt og behagelig fremkomstmiddel. Den har mye større kapasitet enn alternativene og er ryggmargen i et godt kollektivsystem på Nord-Jæren , sier Øvstebø.»

Stor-Stavanger Unge Venstre vil fortsette å la lokallaget sitt dekke Randaberg, Sandnes og Sola i tillegg til Stavanger, siden det er dette som laget ser på som den beste løsningen på en ny storkommune på Nord-Jæren.

Med seg i styret får han også: Hogne Hide, Sofie Braut Bache, Cecilie Gustavsen, Martin Frøyland

Avbildet er nyvalgt leder i Stor-Stavanger Unge Venstre, Jens Kristian Øvstebø, til høyre, samt nestleder Stig Andre Kyllingstad til venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**