Omfattende lekkasjer fra Pasadalen?

Fylkesmannen ved agronom Paul Ingar Eriksen (V) mistenker at dammene som skal samle opp spillvannet i Pasabekken ikke fungerer optimalt. Eriksen har kartlagt bekken helt opp til den gamle fyllingen. Kommunen ved saksbehandler Jan Gåsodden mener at Porsgrunn kommune har fulgt opp Fylkesmannens krav til sikkerhetstiltak for å hindre lekkasjer etter at Pasadalen ble nedlagt som fyllplass i 2000. “Hvis noen mener dette vannet er rent nok, så trenger ikke andre å gjøre noe heller. Da er det uansett nytteløst å rydde opp”, sier Paul Ingar Eriksen til pd.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les reportasjen HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**