-Styrk unges innflytelse i Haugesund

Venstres Svein Abrahamsens tar til orde for å styrke unges innflytelse i lokalpolitikken i Haugesund i et debattinnlegg i Haugesunds Avis den 22. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les hele innlegget her:

Styrk unges innflytelse i Haugesund

Ved høstens lokalvalg i Haugesund har barn og unge under 18 år ikke stemmerett og dermed ikke samme mulighet til innflytelse som voksne. Barn og unge har en grunnleggende rett til å bli hørt og vi trenger deres meninger for å utvikle Haugesund til en enda bedre by å bo i. Det er derfor viktig at kommunen legger godt til rette for å gi barn og unge innflytelse i lokalpolitikken.

Venstre foreslo i 2008 at Haugesund kommune skulle delta i forsøksprosjektet med stemmerett for 16- og 17-åringer ved lokalvalget i 2011. Disse ungdommene har gode forutsetninger for å delta i lokalpolitikken og bør få mulighet til å påvirke byens utvikling gjennom stemmerett. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti stemte sammen med Arbeiderpartiet dessverre nei til dette forslaget.

Ved behandlingen av forslaget viste ordføreren til at vi har svært gode erfaringer med barnas bystyre. Vi har dessverre også enkelte uheldige erfaringer. Barna som deltok på bystyret i fjor kritiserte kommunen for ikke ha fulgt opp alle vedtakene fra året før, noe som også har skjedd tidligere. Venstre har tatt opp i bystyret at den manglende oppfølgingen er uakseptabelt og viser manglende respekt for arbeidet barna legger ned.

Vi ser på barnas bystyre som viktig og har derfor programfestet at vi vil beholde og videreutvikle ordningen. Barnas bystyre vedtar i dag fordeling av tildelte budsjettmidler til en rekke viktige tiltak, som for eksempel til ulike nærmiljøanlegg. Vi vil gi barnas bystyre enda større innflytelse. En mulighet er å la barnas bystyre årlig få fremme til behandling i de voksnes bystyre forslag om hvordan barn og unge kan få bedre oppvekst- og levekår her i byen.

Ordføreren viste også til at vi burde forsterke arbeidet med å få gjenetablert et ungdomsråd i Haugesund. Snart tre år senere er ungdomsrådet fortsatt ikke på plass. Venstre har programfestet at vi vil innføre et ungdomsråd, slik at også eldre ungdom enn de som får delta i barnas bystyre får en formell arena for å bli hørt.

Venstre vil også gi barn og unge økt innflytelse ved å la elevrådene bli høringsinstans i skolesaker som skal til politisk behandling. Vi vil gjerne vite hva elevene i Haugesundskolen mener i saker som vil påvirke deres skolehverdag. Dette vil gi en bedre skolepolitikk, samtidig som elevene vil lære mer om lokaldemokratisk arbeid.

Svein Abrahamsen
Bystyrekandidat, Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**