Venstre vil ha godsterminal sør for Trondheim

Sør Trøndelag Venstre går inn for at godsterminalen legges sør for byen. Den mest logiske plasseringen vil være på Søberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I fylkesprogrammet for den neste perioden går Venstre går inn for plasseringen sør for byen. I programmet står det følgende:

“Venstre ser at de framlagte alternativer til logistikknutepunkt øst for Trondheim alle vil medføre sterke inngrep i verdifulle landskap. Når det ligger an til økt boligbygging langs aksen Trondheim – Stjørdal vil det fremstå som svært uheldig å båndlegge store arealer der til godsterminal. Hele Trondheimsregionen vil også ha stor nytte av de friluftsområder som nå er frigitt fra Forsvaret (Midtsand), og det vil derfor ikke være aktuelt for Venstre å gå inn for lokalisering der. Det er videre et poeng at den altoverveiende godsmengde som kommer til denne terminalen skal til Trondheim, det er derfor mest logisk at terminalen legges sør for Trondheim (Søberg). Dette vil medføre en delt løsning, men Venstre mener at det vil være til å leve med, når en derigjennom kan spare verdifulle arealer. Eksisterende havneanlegg på Brattøra og i Orkanger vil være gode avlastere for havnerelatert
transport”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**