Minner om skolegangen

Les Thove Bringaker sine minner fra Holmestrand folkeskole / Gausetangen og fortelling om hennes skolegang der

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Holmestrand folkeskole
Så var det slutt, og kroken på døra for Holmestrand folkeskole! Eller Gausetangen, som den etter hvert ble kalt. Mange minner strømmer på, da dette har vært skolen for meg og min familie i flere generasjoner. Min egen skolegang ved Holmestrand folkeskole ser jeg tilbake på med stor glede. Aldri vil jeg glemme frøken Eva Andersen som loste meg og min klasse trygt igjennom de tre første årene. Hilmar Løvås, som ble klasseforstander fra 4. klasse, står også meget sterkt i minne. Alltid rettferdig, alltid forberedt, og alltid med glede over å lære oss det vil skulle og måtte kunne, for å klare oss godt her i livet. Basis fagene norsk, regning, samfunnslære og gymnastikk gikk som en lek. Timene med Løvås var alltid gode! Hele klassen hang med, og alle som en gikk vi ut etter 7 år med karakterer godt over gjennomsnitt! Det sier litt om disiplin, orden, oppførsel og en god lærer!

Finanger, nåværende ordførers bestefar, lærte oss geografi, historie, tegning og ikke minst sang! Da Finanger satte seg ned ved pianoet i sangsalen vår, slo and tonen og spilte vakker, da sang vi alle av full hals! Finangers entusiasme og glede over sang og musikk, smittet over på oss. Vi hadde allerede pugget tekstene i norsktimen sammen med lærer Løvås, så Holmestrandsangen, Fedrelandssalmen og Ja, vi elsker satt i ryggmargen, det var bare å klemme i vei.

Mat, reker

Foto: Microsoft

Heimkunnskap var Fru. Sando`s domene og Louise Hovland lærte oss handarbeid. Det jeg lærte av dem om matlaging, baking, mønster, veving, attersting, flid og orden, sitter enda fast i meg. Det hendte at jeg ble kastet på gangen, fordi jeg var nesevis og oppsetsig, og jeg måtte også inn til rektor ved et par anledninger. Jeg var alltid klar over at jeg hadde gått over streken, men jeg likte å tøye litt grenser, og straffen jeg fikk tok jeg på strak arm, fordi den var rettferdig og på sin plass! Dette minnet, om rettferdighet, omsorg, disiplin, orden, flid og god oppførsel, fra alle lærere og medelever ved Holmestrand folkeskole har fulgt meg igjennom livet som et bakteppe. Jeg har alltid kunne ta fram disse gode opplevelser, og styrke meg på dem, dersom livet gikk i mot!

Minnet om lærere, som ga kunnskap og oppfostring, snille medelever, leik og moro gjennom 7 vidunderlige år ved Holmestrand folkeskole er en skatt i mitt hjerte. Takk til Holmestrand folkeskole og Gausetangen for det denne skolen har vært og betydd for veldig mange. Nå retter vi alle blikket framover, og går i samlet tropp mot Ekeberg skole.

Gi at alle barn måtte få en skolegang like god som min.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**