Bydelsvalget

Venstres liste til bydelsvalget Vestre Aker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Terje Bjøro (59) *
2. Mona Grønlie (30) *
3. Anne Hollerud (50) *
4. Haakon Riekeles (25)
5. Astrid Seeberg (50)
6. Christian Herzog (38)
7. Anette Coucheron (56)
8. Siri Sjøgren (37)
9. Rolf Johan Grieg-Halvorsen (48)
10. Naci Akkøk (60)
11. Grethe Bøe (40)
12. Svein Chr. Valen (64)
13. Trond Boe-Tangen (43)
14. Finn P. Reinholt (62)
15. Sriskanthan Kanagavale (48)
16. Jon Erland Madsen (55)
17. Ingvild Boe Hornburg (38)
18. Karen Bjøro (60)
19. Sunniva Skjeggestad (20)
20. Hans Kristian Voldstad (53)

* kummulert kandidat

Vestre_AKer_Venstre_kandidater_2011

Foto: Grethe Bøe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**